Verificare Mentenanta Service Hidranti Interiori si Exteriori

VERIFICARE HIDRANTI INTERIORI - EXTERIORI

Societatea Ekton Fire este autorizata de catre Centrul National pentru Securitatea la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea lucarilor de Instalare si întretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.

Hidrantii de incendiu interiori sau exteriori trebuie mentinuti in permanenta în stare de functionare, astfel în cazul unui incendiu alimentarea cu apa sa fie neintrerupta, iar piesele componente sa fie în stare buna de functionare.

Verificarea hidrantilor se va face de catre personalul calificat al unei firme autorizate de CNSIPC.

La hidranti se urmareste, în principal :

  • modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea sa se faca usor si complet;
  • starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, astfel încât sa nu cedeze la presiunea apei;
  • accesul la hidranti sa fie permanent liber; în acest scop nu se depoziteaza materiale în fata hidrantilor sau pe hidranti;
  • sa nu fie descompletat;
  • sa nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodari;
  • marcarea sa fie lizibila si corecta.

PROGRAM DE VERIFICARE
ECHIPAMENT : HIDRANTI INTERIOR

Tip instalatie – Instalatie de limitare si stingere cu hidrantii interiori;
Apa – apa
Caracteristica instalatiei

Tip verificare A B C D E
1 Verificare vizuala
2 Verificare accesorii pentru trecerea apei
3 Verificare inchidere si deschidere usi
4 Verificarea bunei functionari a iluminatului electric de siguranta
5 Verificare acces liber la instalatie
6 Verificarea modului de manevra a robinetilor
7 Verificarea starii tehnice a furtunului
8 Verificare debitul de apa continuu si necesar pentru functionare
9 Verificare functionare instalatie cu furtun derulat complet sub presiune
10 Presurizare furtun la presiunea maxima de lucru

 

A Test saptamanal – executant personal instruit al beneficiarului
B Test lunar – executant societate autorizata CNSIPC
C Test trimestrial – executant societate autorizata CNISPC
D O data la 5 ani – executant societate autorizata CNISPC
E Se va realiza consemnarea constatarilor intr-un raport zilnic
F Se va realiza consemnarea constatarilor in REGISTRUL INSTALATIEI
( cf. model din OMAI 163 / 2007 Anexa 7 ) de catre Tehnician al societatii autorizate pentru lucrari de executie si intretinere instalatii de limitare si stingere a incendiilor.


PROGRAM DE VERIFICARE
ECHIPAMENT : HIDRANTI EXTERIORI

Tip instalatie – Instalatiei de limitare si stingere cu hidrantii exteriori ;
apa – apa
Caracteristica instalatiei

Tip verificare A B C D E
1 Verificare vizuala si a marcajelor
2 Verificare accesorii pentru trecerea apei din pichetele PSI
3 Verificare prezenta capace pentru protectie racorduri A si B
4 Indepartare pamant vegetatie sau zapada – daca este cazul
5 Verificare acces liber la instalatie
6 Verificarea modului de manevra a robinetilor – etansetatea armaturilor
7 Verificarea starii tehnice a furtunului
8 Verificare debitul de apa continuu si necesar pentru functionare
9 Verificare functionare instalatie cu furtun derulat complet sub presiune
10 Presurizare furtun la presiunea maxima de lucru
A Test saptamanal – executant personal instruit al beneficiarului
B Test lunar – executant societate autorizata CNSIPC
C Test trimestrial – executant societate autorizata CNISPC
D O data la 5 ani – executant societate autorizata CNISPC
E Se va realiza consemnarea constatarilor intr-un raport zilnic
F Se va realiza consemnarea constatarilor in REGISTRUL INSTALATIEI
( cf. model din OMAI 163 / 2007 Anexa 7 ) de catre Tehnician al societatii autorizate pentru lucrari de executie si intretinere instalatii de limitare si stingere a incendiilor.